TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
13 4 lượt 00 2 lượt 11 15 lượt
18 4 lượt 64 2 lượt 18 14 lượt
22 3 lượt 74 2 lượt 41 14 lượt
27 3 lượt 01 1 lượt 56 14 lượt
53 3 lượt 03 1 lượt 20 13 lượt
56 3 lượt 06 1 lượt 31 13 lượt
64 3 lượt 10 1 lượt 90 13 lượt
68 3 lượt 19 1 lượt 16 12 lượt
99 3 lượt 24 1 lượt 35 12 lượt
00 2 lượt 31 1 lượt 42 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
98 1 lượt 94 1 lượt 85 2 lượt
95 1 lượt 89 1 lượt 30 2 lượt
92 1 lượt 88 1 lượt 72 3 lượt
90 1 lượt 84 1 lượt 55 3 lượt
88 1 lượt 79 1 lượt 01 4 lượt
87 1 lượt 76 1 lượt 94 5 lượt
82 1 lượt 75 1 lượt 75 5 lượt
78 1 lượt 70 1 lượt 71 5 lượt
76 1 lượt 67 1 lượt 48 5 lượt
75 1 lượt 66 1 lượt 46 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 03, 16, 19, 23, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 71, 79, 80, 86, 89, 94, 96 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ