TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
62 5 lượt 96 2 lượt 30 16 lượt
61 4 lượt 00 1 lượt 52 16 lượt
63 4 lượt 05 1 lượt 62 16 lượt
89 4 lượt 17 1 lượt 82 16 lượt
08 3 lượt 20 1 lượt 22 15 lượt
17 3 lượt 22 1 lượt 25 15 lượt
22 3 lượt 24 1 lượt 45 15 lượt
25 3 lượt 25 1 lượt 77 14 lượt
28 3 lượt 26 1 lượt 95 14 lượt
30 3 lượt 31 1 lượt 61 13 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 97 1 lượt 84 2 lượt
92 1 lượt 95 1 lượt 51 3 lượt
87 1 lượt 94 1 lượt 29 3 lượt
85 1 lượt 83 1 lượt 14 3 lượt
81 1 lượt 81 1 lượt 85 4 lượt
80 1 lượt 80 1 lượt 46 4 lượt
75 1 lượt 78 1 lượt 42 4 lượt
74 1 lượt 77 1 lượt 23 4 lượt
72 1 lượt 76 1 lượt 15 4 lượt
68 1 lượt 69 1 lượt 13 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
04, 11, 13, 14, 15, 23, 27, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 56, 58, 69, 70, 76, 78, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 94, 99 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ